Политика за поверителност

1. Обща информация

 1. Оператор на уебсайт www.zlatnafirma.eu е Beautiful Company BC CO SRL със седалище на Splaiul Independentei № 291-293, ет. 5 Букурещ,Румъния, NIP: RO36737675 < li> Информацията на уебсайта за следните потребители и тяхното поведение по следния начин:

2. Информация във формуляри

 1. Уебсайтът събира информация, предоставена доброволно от потребителя.
 2. Уебсайтът може също така да съхранява информация за параметрите на връзката (Timestamp, IP адрес)
 3. Данните във формата не се предоставят на трети страни без съгласието на потребителя. >
 4. Предоставените във формуляра данни могат да бъдат набор от потенциални клиенти, регистрирани от Оператора на сайта в регистъра, воден от Главния инспектор по защита на личните данни.
 5. Данните, предоставени във формуляра, се обработват за целите, произтичащи от работата на конкретен формуляр, например за обработка на заявка за услуги или търговски контакт.
 6. Данните, предоставени във формулярите, могат да бъдат прехвърлени на субекти, които технически предоставят някои услуги - по-специално, това се отнася за прехвърлянето на информация за собственика на регистриран домейн към субекти в регистрирания домейн към домейн на субекти , плащане на услуги или други субекти, с които Операторът на сайта си сътрудничи в това отношение.

3. Информация за бисквитките

 1. Уебсайтът използва бисквитки
 2. Бисквитка файлове (т.нар. „бисквитки“) са ИТ данни, в специални текстови файлове, които се съхраняват на крайното устройство на Потребителя на уебсайта и са предназначени за използване на страниците на уебсайта. Бисквитките обикновено съдържат името на уебсайта, от който произхождат, времето за съхранение на крайното устройство и уникален номер.
 3. Субектът, който поставя бисквитки на крайното устройство на потребителя на уебсайта и до който този оператор на уебсайта има достъп.
 4. Бисквитките са за целите на:
  • създаването на статистически данни, които помагат да се разбере как потребителите на уебсайта използват уебсайтовете, което позволява приспособяване;
  • поддръжка на Потребителската сесия на уебсайта (след олигификация), благодарение на която Потребителят не трябва да въвежда повторно олигификацията и думата на всяка подстраница на Сайта;
  • дефиниране на потребителския профил с цел показване на негови спонсорирани материали в рекламни мрежи, по-специално мрежата на Google.
 5. Уебсайтът има два основни типа бисквитки: сесийни бисквитки и постоянни бисквитки.4. Сървърни регистрационни файлове

  1. Информацията за определени потребителски поведения се записва в сървърния слой. Тези данни се използват само за администриране на уебсайта и за осигуряване на най-ефективното обслужване на предоставяните хостинг услуги.
  2. Навигираните ресурси се идентифицират чрез URL адреси. Освен това може да се запише следното:
   • време на пристигане на заявката,
   • време на изпращане на отговора,
   • име на клиентска станция - идентификация, извършена чрез HTTP протокола,
   • информация за грешки, възникнали по време на изпълнението на HTTP транзакцията,
   • URL на страницата, посетена преди това от потребителя (препращаща връзка) - ако сайтът е бил достъпен чрез връзка,
   • информация за браузъра на потребителя,
  3. Информация за IP адреса
  4. Горните данни не са свързани с конкретни хора, разглеждащи сайта уеб.
  5. Горните данни се използват само за целите на администрирането на сървъра.

  5. Предоставяне на данни.

  1. Данните ще бъдат предоставени на външни лица само до степента, разрешена от закона.
  2. Данните, които позволяват идентифицирането на физическо лице, се предоставят само със съгласието на това лице.
  3. Операторът може да бъде задължен да предостави информацията, събрана от уебсайта, на упълномощени органи въз основа на правни искания до степента, произтичаща от искането.

  6. Управление на бисквитки – как на практика да изразите и оттеглите съгласие?

  1. Ако потребителят не желае да получава бисквитки, той може да промени настройките на своя браузър. Запазваме си правото, че деактивирането на бисквитките, необходими за процесите на удостоверяване, сигурността, поддържането на потребителските предпочитания, може да затрудни и в екстремни случаи може да попречи на използването на уебсайтове.
  2. За да управлявате настройките на бисквитките, изберете вашия уеб браузър/система от списъка по-долу и следвайте инструкциите: