Общи условия на проекта "Златна фирма"

§1. Терминологичен речник

Използваните термини в тези общи условия имат следните значения, освен ако не следва ясно от самияте общи условия:

 1. Операторът -Beautiful Company BC CO SRL , Бул. Тимишоара 139, Букурещ 061327, Румъния Телефон: 0770 990 492
 2. Наградата - информацията от уеб страницата на Оператора относно определянето на участник в проекта "Златна фирма".
 3. Участник - икономическо лице - физическо лице, извършващо стопанска дейност под собствено име или юридическо лице.
 4. Регламент - означава общите условия на проекта "Златна фирма".
 5. Портал - уебсайт - например, Facebook, Google Maps, Booking.com и други.
 6. Проект - означава общността от действия от факт и право, свързани с предоставянето на Награди в рамките на проекта "Златна фирма".
 7. Проверка - процесът на преглеждане на Участниците

§2. Общи разпоредби

 1. Настоящият регламент установява принципите и процедурите за провеждане на проекта "Златна фирма" и на платформата www.zlatnafirma.eu.
 2. Проектът се организира на територията на Европа и подлежи на законодателството на България.
 3. Предоставянето на наградите има за цел да насърчи Участниците в Проекта, които са оценени най-добре от потребителите в интернет на онлайн платформите, признати от Оператора като релевантни и надеждни. Операторът постоянно извършва анализ и избор на платформите, от които събира мнения за участниците в проекта. След извършения от оператора анализ, се определят Участниците - победителите в проекта, които се популяризират чрез рекламни и маркетингови дейности, подробно описани в настоящия регламент.
 4. Участието в Проекта е доброволно и безплатно.
 5. Интелектуалните права на Оператора, съдържащи се в неговия уебсайт, по-специално правата върху текстовете, информацията, материалите, съдържанието, графиките, снимките, представляват изключителна собственост на Оператора и са подложени на законна защита.
 6. Забранено е копирането, предаването, променянето, обработването, разпространението на посочените материали, с изключение на случаите, когато има отделно разрешение от Оператора.

§3. Начин на избор на участниците в проекта и предоставяне на наградите

 1. Участниците в проекта са субекти, които се регистрират директно при Оператора или се избират автоматично от Оператора от общодостъпни бази данни на икономическите субекти в определена страна. След избирането на списъка с Участници, специализираният софтуер на Оператора търси онлайн профилите на всеки Участник, които включват оценки или точкови рецензии.
 2. Всеки път Операторът самостоятелно избира платформите, от които събира оценките за Участниците в Проекта, като взема предвид надеждността на информацията в тези платформи, както и техните общи възможности. Операторът няма да използва информация от непроверени източници или източници от ниша или които, в общи линии, не са достъпни на публиката. Операторът не носи отговорност за съдържанието на коментарите относно Участниците, публикувани онлайн, и не носи отговорност за мнения, които не са били налични за софтуера на Оператора или до които Операторът не е имал достъп по каквито и да било причини. Операторът не носи отговорност за мненията/оценките, които са публикувани след провеждането на анализа. Освен това, Операторът не носи отговорност за мненията/оценките, които по каквито и да било причини не са били достъпни, публикувани и за които не е имало възможност за проверка по време или след приключването на изследването.
 3. След като бъдат събрани информациите от избраните портали, Операторът извършва анализ на събраните мнения. Участник, който е получил поне 75% положителни мнения, се квалифицира да продължи участието си в Проекта.
 4. Анализът на мненията включва разглеждане от страна на Оператора на оценките/рецензиите, публикувани в порталите (за мащаб от 1 до 5, Операторът счита само положителните оценки като тези от 4 или 5, а за мащаб от 1 до 10, Операторът счита само положителните оценки между 8 и 10). Този анализ се извършва за всеки портал поотделно, след което Операторът извършва общ анализ на всички портали, на които Участникът има профил, и на базата на анализ извличат среден резултат.
 5. Участникът се квалифицира да участва в проекта, когато Операторът получи поне оценка 5 за Участника. Анализът на оценките е окончателен и не подлежи на никаква апелационна процедура.
 6. Операторът посочва, че ще извърши анализ на Участниците в Проекта поетапно. Въпреки това, поради големия брой регистрирани икономически субекти, не е възможно да се извърши едновременно такъв анализ за всички Участници.
 7. Участниците, които участват в проекта, няма да бъдат информирани поотделно от Оператора относно тяхното участие.
 8. Участникът, който отговаря на посочените изисквания и се е квалифицирал за участие в проекта, ще има възможност да допусне публикуването на своите данни на уебсайта на Оператора www.zlatnafirma.eu
 9. Операторът категоризира Участниците въз основа на пощенските им кодове на бизнес седалищата и профила на техните икономически дейности.
 10. Анализът, извършен от Оператора, независимо дали е базиран на самостоятелен запис или на инициатива на Оператора, е безплатен.
 11. Участниците, които станат победители в рамките на проекта, получават възможността да закупят доброволно допълнителен промоционален пакет. Операторът информира чрез телефонна връзка , Участниците за печалбата в проекта и предлага възможност за закупуване на промоционален пакет по време на разговора. Покупката на промоционален пакет не влияе по никакъв начин на резултатите от анализа на оператора или на статуса на победителя в проекта.
 12. Съставът на промоционалния пакет варира и зависи от изданието на проекта. Налични за закупуване са два вида промоционални пакети- Стандартен , включващ персонализиран трофей с размери 20см. на 20 см. / сс гравиран медал с 24-каратово златно покритие, с името на фирмата / , самозалепващ стикер и лого , което ще бъде изпратено по поща в рамките на 4 работни дни от поръчката.Цена – 199 лева. Престижен- включващ персонализиран трофей с размери 20см. на 20 см. / с гравиран медал с 24-каратово златно покритие, с името на фирмата, грамота, електронно лого и подчертаване профила на фирмата в сайта.Цена 249.00 лева. Информацията за съдържанието на промоционалния пакет ще бъде публикувана всяки път на уебсайта на Оператора, в случай на промяна.
 13. Победителите в проектите, които са закупили промоционален пакет, получават допълнителната възможност да използват логото на проекта в своите рекламни материали, както електронни, така и физически.
 14. Притежаването и използването на промоционален пакет от страна на Участника и публикуването на данните за Участника на уебсайта на Проекта не представлява основание за прехвърляне на отговорността за действията на Участника в проекта към Оператора. Участието в проекта е изцяло от маркетингов и рекламен характер и не може да бъде основание за предявяване на претенции срещу Оператора за независими действия на Участника в проекта, като част от неговата бизнес дейност. Участникът е единственият отговорник за своите действия и освобождава Оператора от отговорност в този смисъл.
 15. Офертата за закупуване на промоционален пакет се представя на участника в проекта или от страна на Оператора, или след заявка на Участника.
 16. Промоционалният пакет се подготвя индивидуално от Оператора за Участниците и включва персонализирани характеристики като идентификационни данни на Участника.
 17. Субект, който не е победител в проекта, не може да направи поръчка за промоционален пакет. Промоционалният пакет се доставя на Участниците чрез куриерска компания.
 18. Проектът изразява съгласието си за публикуването на данни за фирмата си на уебсайта на Проекта, като тези данни са достъпни в обществените регистри и документи. Участникът има право да поиска премахването на своите данни от уебсайта на Оператора, и това ще бъде направено веднага след получаване на такава искане.
 19. Проектът се организира от Оператор в годишни издания.
 20. Участникът, желаещ да получи Приза в следващото издание на проекта и да стане победител, трябва да изпълни повторно изискванията, определени в този регламент, по-специално да отговаря на детайлните критерии на проекта във всяко следващо издание.

§4. Процес на извършване на поръчката

 1. Участникът, който стане победител в рамките на проекта, има възможност да направи поръчка за промоционален пакет по телефон или чрез имейл-адрес.
 2. При телефонна поръчка участникът получава промоционалния пакет чрез куриер с наложен платеж или, при онлайн плащане преди изпращане на поръчката, участникът получава промоционалния пакет чрез куриер без наложен платеж.
 3. Операторът има възможност да предлага различни начини на плащане и да ги променя по всяко време и всякакъв обем.
 4. Промоционалният пакет ще бъде изпратен на участника в рамките на 5 работни дни след направата на поръчката (при наложен платеж). При онлайн плащане, промоционалният пакет ще бъде изпратен на участника в рамките на 5 работни дни след потвърждение на плащането в сметката на Оператора.

§5. Подаване на оплаквания

 1. Рекламациите трябва да бъдат отправяни на оператора посредством имейл на адреса kontakt@zlatnafirma.eu.
 2. Рекламациите ще бъдат разглеждани в срок от 5 работни дни след регистрацията им.
 3. Процедурата по разглеждане на рекламациите се урежда от разпоредбите на българското законодателство.
 4. Ако пакетът за промоция има производствен дефект, на Участникът е длъжен - след разглеждането на рекламацията - да върне пакета с материалите в срок от 5 работни дни след разглеждането на рекламацията.
 5. В случай че пакетът за промоция пострада по време на транспортирането или поради куриера, на Участникът е длъжен да върне пакета с материалите в срок от 5 работни дни, без да е необходимо да подава рекламация.

§6. Връщане и оттегляне от договора

 1. Участникът има право да се откаже от договора веднага след получаването на промоционалния пакет, но не по-късно от 14 дни след получаването на пакета. При отказ от договор участникът е задължен да подаде писмено заявление за отказ от договор в електронен формат на адрес kontakt@zlatnafirma.eu и да върне промоционалния пакет в неповредено състояние на регистрирания адрес на оператора в срок от 7 дни след получаването на пакета.
 2. Операторът запазва правото си да откаже приемането на отказа от договор в случай на изтичане на уточнения срок в точка 1 и по други съществени основания, дори ако срокът е спазен - всеки отказ от договор се разглежда индивидуално. Също така се отчита, че промоционалният пакет е индивидуализиран и се произвежда по специална поръчка на участника, съдържащ постоянна информация за участника, като име и адрес.

§7. Данните с личен характер и клоза за защита на личните данни (GDPR)

 1. В съответствие с разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните от 27 април 2016 г. Операторът на проекта информира, че администраторът на личните данни е – Beautiful Company BC CO SRL , бул. Тимишоара 139, Букурещ 061327. Лицето, което е засегнато, може да се свърже с оператора на лични данни:
  1. писмено на адреса на работното място: бул. Тимишоара №139, Сектор 6, Букурещ;
  2. по имейл на kontakt@zlatnafirma.eu
 2. Администраторът на лични данни е определил представител по защита на данните (ПЗД), който може да се свърже по всички въпроси, свързани с обработката на лични данни и използването на правата, свързани с обработката на данни. Засегнатото лице може да се свърже с ПЗД по следния начин:
  1. писмено на адреса на работното място: бул. Тимишоара №139, Сектор 6, Букурещ;
  2. по имейл на kontakt@zlatnafirma.eu
 3. Операторът на лични данни обработва лични данни за следните цели:
  1. предприемане на мерки преди сключването на договора - подготовка на оферта, представяне на оферта за получаване на сертификат, участие в Проекта, сключване на договор за получаване на сертификат, изпълнение на договора за получаване на сертификат, извършване на дейности, свързани с услугата на Проекта, изпращане на маркетингови пакети, публикуване на данни в уебсайта на администратора, създаване на резюме, предназначено за рекламиране на услугите и рекламата на участниците в проекта, представяне на претенции в съответствие с договора за получаване на сертификат, проследяване на претенции, директен маркетинг на продуктите и услугите на администратора - профилирането няма да се използва в случай на директен маркетинг на собствените продукти и услуги;
  2. предотвратяване на нелоялната конкуренция;
  3. обработка на претенциите и начините за обжалване относно услугите, предоставяни от оператора, както и заявленията и исковете, отправени към оператора;
  4. анализ и статистика;
 4. Личните данни не се предават на трети страни или на международна организация.
 5. Законовото основание за обработването на лични данни е:
  1. Общия регламент относно защитата на личните данни от 27 април 2016 г.;
  2. Обработката на данни има за цел информирането на останалите участници в бизнеса относно предприемаческите дейности на участниците, осигуряване на достъп на всички до надеждна, реална и прозрачна информация, като същевременно се спазват изискванията на закона за използване на обществената информация;
  3. обработката на лични данни е необходима за оценката на предприемача с цел участие в Проекта, сключване на договор за сертификат;
  4. За обработката на данни не изисква отделно съгласие, тъй като данните са обществено достъпни, публикувани в бази данни и регистри, достъпни на обществото, и се извършва на основание на легитимния интерес на оператора на лични данни;
  5. изпълнението на задълженията на оператора на данни е в съответствие с европейското и международното право и съгласие на участниците;
 6. Лицата, чиито лични данни се обработват от оператора, имат следните права:
  1. право на достъп до техните лични данни;
  2. право да поиска коригиране, изтриване или ограничаване на обработката на личните данни - доколкото те се обработват за целите на директния маркетинг;
  3. право на пренос на личните данни, което означава да ги получите от оператора в обичайния формат и да ги предадете на друг оператор;
  4. право на подаване на жалба до органа за защита на личните данни, който е председателят на Комисията за защита на личните данни;
  5. право на оттегляне на съгласието, без да се засяга законността на дейностите, извършени преди оттеглянето му;
  6. в случай на автоматизирано вземане на решения, право на оспорване на съответното решение, право на поискване на човешка намеса с цел вземане на индивидуално решение;
 7. При сключване на договор с администратора на лични данни, личните данни ще бъдат съхранени до изтичане на срока на проекта, срока на договора. В случай че участникът е изразил съгласието си, личните данни ще бъдат използвани за целите, посочени в съгласието, до оттеглянето му. Данните също ще бъдат обработвани за аналитични и статистически цели за период от 10 години.
 8. Предоставянето на лични данни е необходимо за сключване на договор за маркетингов пакет и изпълнението на този договор. Неспазването на задължението за предоставяне на лични данни или на съгласие ще доведе до невъзможността за сключване на договор. Предоставянето на данни за маркетинг е доброволно.

§8. Заключителни разпоредби

 1. Тези разпоредби влизат в сила в деня на публикуването им на уебсайта на Проекта www.zlatnafirma.eu и са валидни до изменението им.
 2. Жалбите и исканията, свързани с прилагането на разпоредбите, могат да бъдат подавани и чрез Оператора.
 3. В случай на въпроси, за които не са предвидени разпоредби, се прилагат съответните разпоредби на българското законодателство.
 4. Всички спорове, произтичащи от прилагането на настоящите разпоредби, които не могат да бъдат уреждани по мирен път, са подсъдни на компетентния за оператора съд.
 5. Координатор на проекта е Beldiman Alina Maria. Свързването с Оператора може да се извърши чрез имейл kontakt@zlatnafirma.eu или на посочения адрес.
 6. Признаването на някоя от калаузите на общите условия за нищожни не засяга договора в цялост.
 7. Операторът си запазва правото да изменя тези общи условия.
 8. Операторът запазва правото си да отмени Проекта без да предоставя причини и без възможност за искане на обезщетение или репарации.